• 1.1 Zotlo, bu Koşullar’a tabi olarak, Hizmetler’i kullanmanız için size münhasır olmayan bir hak sağlar. Bu hak Zotlo aracılığıyla satın aldığınız ürün ve hizmetlerin ücretlendirildiği, diğer bir deyişle söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin abonelikleriniz süresince size tanınır.
 • 1.2 Zotlo olarak kredi kartı numaralarınızı hiçbir şekilde saklamıyor ve üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcılarımız dışında kimse ile paylaşmıyoruz. Ancak Zotlo olarak, kredi kartı bilgilerinizin ödeme hizmet sağlayıcı tarafından şifrelenmiş kopyalarını saklamasına izin verirsiniz. Bu satın alma verisi size aittir ve Hizmetler’imizden faydalanarak Zotlo’ya bu verileri size olan hizmet yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanması için lisans verirsiniz. Biz de karşılığında bu tür bilgileri endüstri standartlarına uygun olarak gizli ve güvende tutmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.
 • 1.3 Zotlo, verilerinin kullanımı, erişimi ve depolanması ile ilgili olarak gizlilik ve veri güvenliği ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm geçerli yerel yasalara ve düzenlemelere sizin adınıza uymayı kabul eder.
 • 1.4 ABu Koşulların veya Zotlo hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin ardından, satın alma verilerinizin bir kopyasını doksan (90) gün boyunca yalnızca zorunlu raporlama veya hizmetle ilgili faaliyetler amacıyla saklayacağız.
 • 1.5 Hizmetler’in iyileştirilmesi veya herhangi bir yasal veya düzenleyici gerekliliklerin ele alınması veya politikalarımızdaki bir değişikliğin ele alınması dahil olmak üzere, Hizmetler’imizin tamamını veya herhangi bir kısmını kendi takdirimize bağlı olarak geliştirebilir, güncelleyebilir veya değiştirebiliriz. Bir güncellemeyi kabul etmediğiniz durumda tek çözüm, Hizmetler’imizin kullanımını sonlandırmak ve bu Koşullar’da belirtilen sonlandırma yükümlülüklerine uymak olacaktır. Güncellemeden sonra Hizmetler’in herhangi bir şekilde kullanılması, güncellemenin kabul edildiği anlamına gelir.
 • 1.6 Hizmetler’in işleyişinde zaman zaman teknik veya başka sorunlarla karşılaşılabilineceğini ve kesintisiz veya teknik veya başka hatalar olmadan devam etmeyebileceğini kabul etmektesiniz.
 • 1.7 Aşağıdakiler dışında, Hizmetler’in kesintiye uğramaması için makul çabayı göstereceğiz: (i) planlı arıza süresi (ii) hükümet eylemleri, doğal afetler gibi mücbir sebepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz dışındaki koşullardan kaynaklanan herhangi bir kullanılamama durumu, grevler veya diğer işgücü sorunları veya internet servis sağlayıcı arızaları veya gecikmeleri.
 • 1.8 Satın alma verileriniz de dahil olmak üzere, elde ettiğimiz bilgileri üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarına göndereceğiz; ancak, ödeme hizmeti sağlayıcısının uygunluğu ve kullanılabilirliği konusunda hiçbir beyanda bulunmamaktayız ve ödeme hizmeti sağlayıcısının herhangi bir arıza süresinden veya sistem kesintisinden sorumlu değiliz.
 • 1.9 Zotlo olarak; (i) Bizim bir banka veya başka bir yetkilendirilmiş saklama kuruluşu olmadığımızı, (ii) Siz veya iş ortaklarımız için herhangi bir para tutmayacağımızı ve (iii) vergi, resim, harç gibi uygulanabilir tüm yasal mali yükümlülüklerden tek başınıza sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz.
 • 1.10 Zotlo, geri ödeme talepleri, sahte ödemeler veya sizin aldatıcı, hileli veya başka bir şekilde geçersiz olan diğer işlemlerine ("Sahte İşlemler”) ilişkin kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Hizmetler’imizi kullanarak, Zotlo'u Sahte İşlemler’den kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan muaf tutarsınız. Ayrıca Hizmetler’imizi etkileyebilecek Sahte İşlemler’i Zotlo'ya derhal bildirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmayı kabul edersiniz. Zotlo, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Sahte İşlemler’de bulunulduğunda veya başka herhangi bir kullanıcının bu tür eylemlerde bulunmasına izin verildiğinde hesabınızı feshetme hakkını saklı tutar. Banka ve/veya finans kuruluşları tarafından iletilen riskli işlem bildirimlerine istinaden, ödeme işlemlerini inceleme ve kendi takdirine bağlı olarak işlemlerin riskli olduğuna kanaat getirmemiz halinde söz konusu ödeme işlemlerini iptal etme yetkimiz saklıdır.
 • 1.11 Hizmetler’imizi yalnızca yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak kullanacağınızı ve Hizmetler’imizi bizim veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmek veya kötüye kullanmak için kullanmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.
 • 2.1 Bu Koşullar, burada yer alan kurallara uygun olarak Hizmetler’imize eriştiğiniz süre ("Süre") boyunca geçerlidir.
 • 2.2 Zotlo olarak, tamamen kendi takdirimizde olmak üzere dilediğimiz zaman aramızdaki yasal anlaşmayı ve bu Koşullar’ı feshedebiliriz.
 • 3.1 Zotlo, size sunulan Hizmetler kapsamında, aboneliklerinizle ilgili bilgilerin tutulması ve bu bilgilerin geliştirilen platform üzerinden size sunulmasını sağlayacaktır.
 • 3.2 Ödeme Yapılmasını Reddetme: Aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde Hizmetlerimiz üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin işlenmesini reddetme hakkımız saklıdır: (a) işlemin mevzuata uygun olmadığına yönelik bir şüphe olması, (b) işlemin, işlemde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe olması, (c) işlemin, işlemde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe olması, (d) işlemin gerçek bir işlem olmadığına yönelik bir şüphe olması.
 • 3.3 Hizmetlere Erişimi Engelleme: Aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde Hizmetlerimize erişimi engelleme hakkımız saklıdır: (a) Hizmetlerin sunumunu etkileyebilecek nitelikte olan ve Hizmetlere ilişkin yazılımları hedef alan virüs tehdidi olması, (b) İnternet sitesinde yer alan bilgiler ile bize sağladığınız bilgilerin uyuşmaması veya bu bilgilerin kendi internet sitenizde hiç yer almaması.
 • 3.4 Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak ödeme işleminin reddedilmesi veya hizmetlere erişimin engellenmesi sözleşmenin ve bu Koşullar’ın Zotlo tarafından ihlâl edildiği anlamına gelmez.
 • 3.5 Zotlo, gerekli gördüğü takdirde sunduğu Hizmetler’i güncelleyebilir, süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya sunduğu Hizmetler’in tamamını veya bir kısmını süreli veya süresiz olarak durdurabilir.
 • 4.1 Bize Hizmetler’e kayıt sürecinizde istendiği şekilde bilgilerinizi güncel, eksiksiz ve doğru şekilde sağlamayı kabul edersiniz ("Kayıt Bilgisi/Bilgileri"). Herhangi bir Kayıt Bilgisi’ni ihmal etmemeyi veya yanlış yazmamayı ve ayrıca güncel, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak için Kayıt Bilgileri’ni periyodik olarak güncellemeyi kabul edersiniz. Hizmetler’i kullanımınız için gerekli olan Kayıt Bilgileri’ni doğrulamamız için bize ayrıca yetki vermeyi kabul edersiniz.
 • 4.2 Aşağıdaki işlemlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız:
  • Hizmetler’i bu Koşullar ile uyumlu şekilde kullanmaktan;
  • Madde 10’da ve Gizlilik Beyanımızda düzenlenen yükümlülüklerimize halel getirmeksizin, size özel hesap giriş bilgileriniz, kimlik bilgileriniz ve hesabınızla ilgili şifrelerinizin gizliliğini sağlamak ve hesabınızın gizliliği ve güvenliğini sağlamaktan;
  • Hizmetleri herhangi bir veriyi saklamak, işlemek ve aktarmak için kullanımınızın geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamaktan;
  • Sizin tarafınızdan veya Hizmetler’le bağlantılı olarak üçüncü taraflarca üstlenilmesine bakılmaksızın hesabınızla ilgili gerçekleşen tüm faaliyetlerden;
 • 4.3 İnternet siteleri üzerinden sunulan ürünlerin ve hizmetlerin kanunlar tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını sürekli olarak kontrol etmekle yükümlüsünüz. Bu tür ürün ve hizmetlerin satın alınmasından ve bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından tek başınıza sorumlu olacaksınız.
 • 4.4 Zotlo ismini, logosunu, Zotlo’un yazılı onayı olmadan kullanmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.
 • 4.5 Zotlo üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde Zotlo, ödeme işlemlerinin tarafı değildir. Siz, bu kapsamdaki işlemlerden kaynaklanan sorun/talep/itirazlarınızı işlemde kullanılan ödeme aracını ihraç eden/veren banka ve finans kuruluşuna yönlendirmekle yükümlüsünüz.
 • 4.6 Zotlo’nun sunduğu Hizmetler’in kullanımı sırasında gerçekleştirilen aşağıdaki davranışlar bu Koşullar’a açıkça aykırılık olarak kabul edilecek ve Hizmetler’in kullanımı durdurabilecek ve/veya engellenebilecektir:
  • Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Koşullar veya eklerinin ihlali.

  • Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

  • Hak ve fiil ehliyetine haiz olunmaması veya Hizmetler’e erişiminiz engellendiği halde Hizmetler’in kullanılması,
  • Aldatıcı, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belgeler ile ödeme işleminize ilişkin bir talebin öne sürülmesi,
  • Zotlo’nun yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının devredilmesi,
  • Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  • Herhangi bir amaçla Zotlo’ya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
  • Mevzuata aykırı olarak, diğer kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, paylaşılması,
  • Zotlo’ya ait (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkına konu olan unsurlarının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması,
  • Zotlo’nun, ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferi gerçekleştirmek amacıyla yapılan her türlü nitelikte işlem için kullanılması ve genel olarak Zotlo’nun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

ZOTLO İLE ARANIZDA BULUNAN YAZILI ANLAŞMADA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE HİZMETLERİMİZ SİZE “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ NİTELİĞİ TEŞKİL ETMEZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. GEÇERLİ VE UYGULANABİLİR MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ZOTLO, AÇIK YA DA ZIMNİ FARK ETMEKSİZİN, ZIMNİ GARANTİLER, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VERİ KESİNLİĞİ, UNVAN-İSİM, MÜDAHALESİZ KULLANIM VEYA İHLAL KONULARI DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE GARANTİ VERMEZ. YUKARDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, ZOTLO, WEBSİTESİNDE MEVCUT İŞLEVLERİN VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ, İŞLEVLERİ MEVCUT HALE GETİREN ZOTLO WEB SİTESİNİN VEYA HİZMETLERİNİN VEYA SUNUCULARININ VİRÜSTEN VEYA HERHANGİ BAŞKA ZARARLI İÇERİKTEN ARİ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. ZOTLO, HİZMETLERİN KULLANIMININ VEYA KULLANIMIN SONUÇLARININ DOĞRULUĞUNU, KESİNLİĞİNİ, GÜVENİLİRLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ VEYA BU KONUDA HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ. BELİRTİLEN GARANTİLERDEN FERAGAT EDİLMESİNE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR İZİN VERMEYEBİLİR, DOLAYISIYLA YUKARDA BAHSİ GEÇEN FERAGAT SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLMAKSIZIN, HİZMETİMİZİ SUNARKEN DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLARA YÖNLENDİRME İÇERİĞİ BARINDIRABİLECEĞİMİZİ VE BU ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İÇERİĞİ VEYA ÜRÜNÜ ÜZERİNDE ZOTLO’UN HİÇBİR KONTROLÜ OLMADIĞINI VE ZOTLO’UN BU İÇERİKLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAAHHÜDÜ OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İLE İLGİLİ BİZE YÖNELİK HERHANGİ BİR TALEPTEN BURADA GERİ ALINAMAZ ŞEKİLDE FERAGAT EDERSİNİZ.

 • 6.1 Ödeme bilgileri, Zotlo aracılığıyla otomatik olarak ödeme hizmet sağlayıcıya gönderilecektir.
 • 6.2 Zotlo aracılığıyla ödeme yöntemini içeren internet sitesindeki işlemi onayladığınızda, otomatik olarak ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun internet sitesine yönlendirileceksiniz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için, kart hamili olarak sizin ilgili ödemeyi ödeme hizmet sağlayıcının yönlendireceği site üzerinden onaylamanız gerekecektir.
 • 6.3 Ödeme işlemine konu tutarı transfer etmek ve ödeme hizmet sağlayıcı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, "işlem tamamlandı” durumu atanacaktır. İşlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, konu hakkında bilgilendirilecek ve işleme, neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.
 • 6.4 Herhangi bir ödeme işleminin kart hamilinin bilgisi veya rızası haricinde yapıldığına yönelik ödeme hizmet sağlayıcıdan bilgi alınması veya şüphe bulunması durumunda Zotlo, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, tarafından ilgili ödeme işlemini iptal edebilir, talebi reddedebilir veya ödenen tutarı iade edebilir. Bu gibi durumlarda Zotlo’nun sizlere herhangi bir hak temini garantisi vermez, ve Zotlo’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunamazsınız. 
 • 7.1 Bu Koşulları kabul ederek, (1) aşağıda sayacaklarımız dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Koşullar’ımıza ve Gizlilik Beyanımıza aykırı hareket etmeniz, başka bir kişi veya kuruluşun haklarının veya yürürlükteki mevzuatın ihlali; (2) Hizmetlerimiz kapsamında ilettiğiniz veya kullandığınız içerikler; (3) Hizmetlerimiz üzerinde veya Hizmetlerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz herhangi bir faaliyet ve (4) yanlış/yanıltıcı bir beyanınız olması halinde, söz konusu ihlal dolayısıyla karşılaştığımız tüm üçüncü taraf talep, iddia ve soruşturmalardan ve bunlardan doğan tüm zarar ve masraflardan tek başınıza sorumlu olduğunuzu, Zotlo’un bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun olmadığını da kabul edersiniz. Gerektiği takdirde herhangi bir uyuşmazlıkta veya savunmada bizimle tam iş birliği içinde olacağınızı kabul edersiniz.
 • 7.2 Zotlo’un ve iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, temsilcilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının, Hizmetler ile veya Hizmetler üzerinden sunduğunuz, katkıda bulunduğunuz, yayınladığınız veya ilettiğiniz içerik, veri veya bilgiler nedeniyle, Koşullar'ımızı ihlal etmeniz veya başka bir kişi veya kurumun haklarını ihlal etmeniz halinde, bunlardan kaynaklanan ve herhangi bir üçüncü tarafça istenen makul yasal ücretler de dahil olmak üzere herhangi bir talepten sorumlu olmadığını ve tüm bu talep, masraf ve zararlardan tek başınıza sorumlu olduğunuzu ve bu aykırılıklar nedeniyle yukarıda sayılanlardan bir sorumluluğunun veya zararının doğması halinde Zotlo’u ve ilgili diğer kişi/kurumları hiçbir talebe gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten tazmin edeceğinizi kabul edersiniz.
 • 7.3 Bu Koşullar’ı kasıtlı olarak ihlal etmemizin neden olduğu durumlar dışında, Zotlo ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, görevlileri, acenteleri veya diğer ortakları ve çalışanları, sizin şifreleriniz de dahil olmak üzere hesap açma bilgilerinizi gerektiği gibi korumamanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir değişiklik, bozukluk, hasar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Hesabınıza, oturum açma bilgilerinize, kimlik bilgilerinize veya parolalarınıza veya hesabınızdaki herhangi bir yetkisiz olarak gerçekleştirilen faaliyete yönelik herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanım olması halinde bize derhal bilgi vermeyi kabul ediyorsunuz. Herhangi bir yetkisiz faaliyetten makul ölçüde şüphelenmemiz halinde size bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri askıya alma veya feshetme hakkına sahibiz ve siz, şüphelenilen veya yetkisiz faaliyetlere ilişkin herhangi bir soruşturmada bizimle iş birliği yapmayı kabul edersiniz.
 • 7.4 Yürürlükteki mevzuatta, Koşullar’ımızda, Gizlilik Beyanımızda yer alan taahhüt ve yükümlülüklerin sizin tarafınızdan yerine getirilmemesi durumunda ya da hizmetin sunumu esnasında bizim, personelimizin veya üçüncü şahısların bir zarara maruz kalmaları hali de dahil, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bir zarara uğramamız halinde zarar gören taraf olarak dayanaklarıyla ispat edilmiş doğrudan ve dolaylı zarar tutarının derhal ve defaten ödeneceğini, bu tutarın tarafımıza ödenmemesi durumunda, tarafımızda yer alan alacaklarınızdan bu tutarın mahsup edilebileceğini kabul edersiniz.

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK VEYA ZIMNİ FARK ETMEKSİZİN, TÜM KOŞULLARI, GARANTİLERİ, BEYANLARI VEYA HİZMETLERİMİZE YA DA HİZMETLERİMİZİN İÇERİĞİNE UYGULANABİLEN DİĞER KOŞULLARI SORUMLULUĞUMUZ DIŞINDA TUTARIZ.

HİÇBİR PARTNERİMİZE KARŞI, PARTNER OLASI ZARARLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, KAR KAYBI DA DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR KAYIP VEYA DOLAYLI ZARARA DAYALI HERHANGİ BİR TALEPTEN (SÖZLEŞME PRENSİPLERİNE DAYALI OLAN, GARANTİ, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ FİİLLERE DAYALI, HERHANGİ BİR ZORUNLU GÖREVİN İHLALİNDEN DOĞAN VEYA DİĞER HER TÜRLÜ TALEP) SORUMLU OLMAYAĞIZ.

BAZI ÜLKELERDE BELLİ GARANTİLERİN DIŞARIDA TUTULMASINA VEYA DOLAYLI ZARARDAN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKI SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 • 9.1 Gizli Bilgiler’in erişim, ifşası ve kullanımı ve bu bilgilerle ilgili diğer hak ve yükümlülüklere işbu Koşullar uygulanacaktır. Madde 10’da düzenlenen hükümler bu Koşullar’dan önce taraflar arasında imzalanmış olan herhangi başka gizlilik sözleşmesinin yerine geçecektir ve Gizli Bilgiler ile ilgili olarak önceden yapılan sözleşmenin hükümleri geçerli olmayacaktır. Tüm gizlilik yükümlülükleri Süre boyunca ve ekstra 1 yıl daha geçerli olacaktır.
 • 9.2 Siz veya Zotlo (“Açıklayan Taraf”) zaman zaman, Hizmetler sunulurken, diğer tarafa (“Açıklanan Taraf”) Açıklayan Taraf’a ait gizli, kişiye özel ve/veya kamuya açık olmayan bilgiler, materyaller veya bilgi birikimi veya doğası gereği makul şekilde gizli sayılabilecek bilgi, materyal veya bilgi birikimini (“Gizli Bilgi”) ifşa edebilir. Bu Koşullar’ın amacı doğrultusunda, Gizli Bilgileriniz hizmet süresince elde etmiş olduğumuz verileri içerir ve Gizli Bilgilerimiz Hizmetleri ve belgelerimizi içerir. Açıklanan Taraf, Açıklayan Taraf’ın Gizli Bilgilerini yetkisiz erişim, ifşa veya kullanımdan aynı kendi gizli bilgilerini veya kişiye özel olan bilgilerini koruyacağı şekilde makul özeni göstererek korumayı kabul etmektedir. Açıklanan Taraf Açıklayan Taraf’ın Gizli Bilgilerine ancak bu Koşullar’ın yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak erişecek ve kullanacaktır ve Açıklayan Taraf’ın Gizli Bilgilerini sadece çalışanlarına ve Koşullar’ın ifası doğrultusunda sözleşme ilişkisine girdiği sadece Koşullar’ın yerine getirilmesi amacıyla (veya Açıklayan Tarafça yazılı şekilde açıkça belirtilen diğer amaçlarla) Gizli Bilgileri bilmesi gereken karşı taraflara ifşa edebilir.
 • 9.3 Açıklanan Taraf’ın Açıklayan Taraf’a ait Gizli Bilgiler ile ilgili yükümlülükleri Açıklanan Taraf’ın (i) bu bilgilerin ifşa anında Açıklanan Taraf tarafından hukuka uygun olarak bilindiğini, (ii) bilgilerin herhangi bir gizlilik sınırlamasına tabi olmaksızın Açıklanan Taraf’a ifşa etmeye hakkı olan bir üçüncü kişi tarafından ifşa edilmiş olması, (iii) Açıklanan Taraf’ın hatası olmadan kamuya açık hale gelmiş olması, (iv) bilgilerin Açıklanan Taraf tarafından Açıklayan Taraf’ın Gizli Bilgiler’ine erişmeden veya kullanmadan bağımsız olarak geliştirildiğini kanıtlaması halinde sona erecektir. Ayrıca, Açıklanan Taraf Açıklayan Taraf’a ait Gizli Bilgiler’i, kanunlar, mahkemeler veya diğer yargısal ya da idari kurumlar tarafından zorunlu kılınması halinde, Açıklayan Taraf’ı uygun şekilde yazılı olarak (hukuki olarak izin verildiği ölçüde) bilgilendirerek ve Açıklayan Taraf ile iş birliği içerisinde olarak ilgili kurumlara ifşa edebilir.
 • 9.4 Açıklanan Taraf, Açıklayan Taraf’a ait olan ve kendi bünyesi ve kontrolünde bulundurduğu tüm Gizli Bilgileri Açıklayan Taraf’ın talebi üzerine derhal Açıklayan Taraf’a geri verecek ve Gizli Bilgilerin elektronik kopyalarını kalıcı olarak silecektir. Açıklayan Taraf’ın talebi üzerine Açıklanan Taraf, madde 10’da belirtilen yükümlülüklere tamamıyla uyduğunu yazılı olarak kanıtlayacaktır.
 • 9.5 Zotlo, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan kullanıcı ve kart bilgilerini, gerçekleştirdiğiniz kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.
 • 10.1 Koşullar’ımızın her bir hükmü birbirinden bağımsız olup, bir veya birden fazla hükmün tamamen ve/veya kısmen geçersiz olması veya sonradan geçersiz hale gelmesi durumunda diğer hükümler bundan etkilenmeyecek ve geçerliliğini koruyacaktır.
 • Koşullarımızın geçerli, meşru ve uygulanabilir olmasını sağlamak için bu koşulları değiştirebilir ve güncelleyebiliriz.
 • 11.1 İşbu Koşullar’ın tamamını veya bir kısmını veya işbu Koşullar’da düzenlenen haklarımızı veya işbu Koşullar’da düzenlenen yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesini tamamen veya kısmen Zotlo'u doğrudan veya dolaylı olarak yöneten, Zotlo tarafından kontrol edilen veya Zotlo ile ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluşa (“Grup Şirketleri”) öncesinde size bildirimde bulunmadan veya izninizi almadan devredebiliriz. İşbu Koşullar’da belirlenen yükümlülüklerimizi alt yükleniciye devredebiliriz, bu durumda alt yüklenicinin performansından her zaman biz sorumlu olacağız. Önceden yazılı onayımızı almadan bu Koşullar’ın herhangi bir kısmını veya tamamını devredemezsiniz. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, işbu Koşullar tarafları, onların haleflerini ve devralanları da bağlayacaktır.
 • 12.1 Taraflardan herhangi biri, işbu Koşullar kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 • 13.1 Hizmetlerimizin veya içerdiği herhangi bir içeriğin hata veya eksiklik içermediğini garanti edemeyiz. Hizmetlerimizin her zaman kullanılabilir veya kesintisiz olacağını garanti etmiyoruz. Hizmetlerimize erişiminiz için gerekli tüm düzenlemeleri yapmaktan siz sorumlusunuz.
 • 14.1 İşbu Koşullar’ın amacı doğrultusunda, "Fikri Mülkiyet Hakları" ile, tescilli veya tescilsiz fark etmeksizin, tüm patentler, buluşlara ilişkin haklar, faydalı modeller, telif hakkı ve ilgili haklar, ticari markalar, hizmet markaları, ticaret, iş ve alan adları, ticari takdim veya satış hakları, haksız rekabet hakları, tasarım hakları, bilgisayar yazılımı hakları, veri tabanı hakları, yarı iletken topografya hakları, manevi haklar, gizli bilgilerdeki haklar (know-how ve ticari sırlar dahil) ve bu hakların tüm başvuruları ve yenilenmeleri veya uzatmaları ve dünyanın herhangi bir yerindeki tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimleri dahil olmak üzere ve diğer her türlü Fikri mülkiyet hakları kastedilmektedir.
 • 14.2 Hizmetlerimiz, Hizmetlerimiz kapsamında sizin için oluşturulan internet sayfaları ve ilgili tüm içerikler telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet düzenlemeleri kapsamında da korunmaktadır. Bu kapsamda korunan içerikleri Zotlo’un izni ve onayı olmaksızın kullanamazsınız.
 • 14.3 Ticari markalarımız; bize ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak, müşteri veya kullanıcılarımızda kafa karışıklığına neden olabilecek veya Zotlo’a zarar verebilecek şekilde kullanılamaz. Zotlo’a ait olmayan, Hizmetlerimizde görünebilecek diğer tüm ticari markalar; bize bağlı, bağlantılı veya sponsorluğumuzda olan veya olmayan ilgililerin mülkiyetindedir.
 • 14.4 Hizmetler’imiz kapsamında size sağlanan know-how ve ticari sırların bu madde ve 10. Madde kapsamında korunmakta olduğunu, Hizmetler’le ilgili/ilintili olmayan üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması, haksız rekabete sebebiyet verebilecek şekilde ticari veya ticari olmayan şekilde kullanılması halinde Zotlo’un Hizmetler’i tek taraflı olarak durdurma ve feshetme hakkı saklıdır.
 • 15.1 Hizmetlerimiz üçüncü kişi/kurumlara ait internet sitelerine yönlendiren linkler içerebilir. Bu linkler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 • 15.2 Üçüncü taraflara ait internet sitelerinde veya kaynaklarında yer alan içeriklerden sorumlu olmadığımızı, üçüncü taraflara ait internet siteleri için bu kişi ve kurumlar tarafından belirlenmiş hizmet koşulları ve gizlilik politikalarının geçerli olacağını belirtmek isteriz.
 • 16.1 İşbu Koşullar’dan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğunu karşılıklı olarak kabul ederiz.
 • 17.1 Bizimle iletişime geçmek için support@zotlo.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.