Hizmet Koşullarımızda detaylı olarak tanımlanan Hizmetlerimiz sizlere Zotlo Teknoloji Anonim Şirketi (“Zotlo”, “biz” ve “bizim”) tarafından sunulmaktadır.

Her ne kadar burada yer alan bilgiler partnerden partnere ve kullanıcıdan kullanıcıya, taleplerine ve onaylarına bağlı olarak değişebilecekse de aşağıda Zotlo tarafından işlenen kişisel veri kategorilerini bulabilirsiniz.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: İsim, Soyadı, E-posta, Telefon Numarası.

Kullanım Bilgileri: Cihazlarınızdan toplanan Teknik veriler.

Ödeme Bilgileri: Ödeme Hizmet Sağlayıcı Tarafından Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, E-posta, IP adresi, ülke bilgisi.

Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, Cihaz kimliği, IDFA, IDFVA.

(Hep birlikte “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır.)

Özel hayatınızın gizliliği, mahremiyet, kişilik haklarınız başta olmak üzere temel haklarınızın korunması birinci önceliğimizdir. Size ait kişisel verileri, sizlere sunulan Hizmetler kapsamında veri işleyen sıfatıyla işliyoruz. Bu doğrultuda uygulanabilir veri koruma düzenlemelerine uygun hareket ediyoruz. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuatın sağladığı imkân ve haklara uygun olarak (örneğin meşru menfaatlerimizin gerektirdiği durumlarda ve zorunlu olduğu takdirde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla) kişisel verileri işliyoruz.

Size ait Kişisel Veriler, ödeme işlemlerinin tamamlanması, kullanıcı kaydı yapılması, şikâyet yönetimi ve hata bildirimi yapılması, yetkisiz ve hileli kullanımların önlenmesi, Hizmetlerimizin optimizasyonunun sağlanması ve kalitesinin ölçümü ile analizlerinin yapılması, iş/ürün ve strateji geliştirilmesi, şirketler arası değerlendirme yapılması, risk yönetimi yapılması, yetkisiz ve hileli kullanımların önlenmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından iletilen geçerli taleplerin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin yönetilmesi, finansal kayıtların saklanması ve Zotlo’nun taraf olduğu, kanun ve ikincil mevzuattan doğan olası uyuşmazlıkların çözümü gibi hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir.

Ödeme bilgileri esas olarak ödeme hizmet sağlayıcı tarafından saklanmaktadır. Zotlo olarak, yalnızca ödeme hizmet sağlayıcı tarafından şifrelenmiş ve tokenize edilmiş kredi kartı bilgilerini tutuyoruz ve bu metinde bildirilen amaçlarla işliyoruz.

16 yaşın altındaki hiç kimsenin kişisel verilerini bilerek toplamaz veya talep etmeyiz. Herhangi bir küçüğün veli veya vasisinin izni olmaksızın bize kişisel verilerini sağladığını öğrenirseniz, müşteri destek ekibimizi uyarabilirsiniz.

Kişisel verileri sizin için oluşturduğumuz ve tarafımızca işletilen internet site/leri aracılığıyla toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizi Gizlilik Beyanımızda açıkladığımız amaçlar ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda aşağıdaki kişi ve kurumlarla paylaşabiliriz.

  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarımız: Ödeme işlemlerini tamamlayabilmek adına ödeme bilgilerini üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Ödeme bilgileri yalnızca yetkilendirilmiş ödeme hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir ve hiçbir zaman sunucularımızda saklanmaz.

    Bunun yanında, size tanıtım yapmak, sizi bilgilendirmek için kimlik ve cihaz bilgilerini diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kendilerine verilen talimatları bizim adımıza yerine getirmekle ve elde ettikleri verileri söz konusu talimatlar dışında üçüncü bir kişiye ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.

  • Kolluk görevlileri, kamu görevlileri ve diğer kişi/kurumlar: Kişisel Verileri, hukuki yükümlülüğümüz gereği; kendimizin ve üçüncü kişilerin hak, mülkiyet ve güvenlikleri gerektirdiği takdirde yetkili kuruluşlarla paylaşmamız gerekebilir. Kişisel verileri paylaşmadan önce verileri talep eden tarafın böyle bir talebe yetkisi olup olmadığını araştıracağız.

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, uygun olduğu yerlerde, kullanıcılarınızın verilerini güvende tutabilmek için HTTPS kullanıyoruz. Bununla birlikte, internet üzerinden gerçekleştirilen hiçbir veri aktarımının tamamen güvenli olduğu garanti edilemez. Zotlo olarak kredi kartı numaralarını hiçbir şekilde saklamıyor ve üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcılarımız dışında kimse ile paylaşmıyoruz.

Bize açıklanan bilgileri güvende tutmak için en iyi gayreti gösteriyoruz. Ancak, bizimle paylaşılan herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemeyiz, bu konudaki risk kullanıcılara ve tamamen size aittir. Hizmetlerimizi kullanarak, çevrimiçi bilgi sağlamanın doğasında olan riskleri kabul edersiniz ve herhangi bir güvenlik ihlalinden bizi sorumlu tutmazsınız.

Gizlilik Beyanımızda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda yetkilendirdiğimiz çalışanlarımızla birlikte, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız da verilerinize erişebilmekte ve verilerinizi işleyebilmektedir. Bunların yanında, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın veri işleyenleri de verilerinize erişebilir ve verilerinizi işleyebilir.

Çerez, bilgisayara veya cihaza yerleştirilen çok küçük bir metin dosyasıdır. Biz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, Hizmetlerimizi sağlamak ve kişiselleştirmek, kullanımı analiz etmek, reklamları hedeflemek ve Sahte İşlemleri önlemek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanırız. Kullanıcılarınız çerezleri devre dışı bırakabilir, ancak bu durumda Hizmetlerimizin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

Bu Gizlilik Beyanını herhangi bir zamanda değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutarız. Gizlilik Beyanımızda yapılacak her türlü değişiklik, revizyon tarihiyle birlikte e-posta ile size bildirilecektir. Yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmemeniz durumunda, lütfen Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeyiniz.

Kişisel Verilinizin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilere ve veri güvenliğine ilişkin diğer sorularınızı support@zotlo.com adresine iletebilirsiniz.